Χρήστος Γαρουφαλής

Περισσότερα..

Προσωπικές σημειώσεις

Ιστορίες του καφέ, στην έκδοση της αίθουσας Τέχνης ΝΕΩΡΙΟΝ, Αγρίνιο, 2011
Μνήμη Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, στην έκδοση της αίθουσας Τέχνης ΝΕΩΡΙΟΝ, Αγρίνιο, 2011
Μήνες – μνήμες, στην έκδοση της Τράπεζα Αττικής, Αθήνα, 2002
Άμπελος, στο λεύκωμα πολυτελείας των ΕΛ.ΤΑ. με αφορμή την κυκλοφορία της ομότιτλης σειράς γραμματοσήμων, 2005